مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

سایت مشاوره تحصیلی ایران مشاوره سایت تخصصی مشاوره ثبت نام مدارس تیزهوشان نمونه دولتی و شاهد , کنکور سراسری و دانشگاه آزاد , کنکور ارشد , آزمون دکتری , انتخاب رشته دانشگاه , دانشگاه بدون کنکور , نرم افزار انتخاب رشته و تحصیل در خارج از کشور

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان مرکزی

مهندسی مکانیک شاخه ای از رشته های فنی مهندسی می باشد که به ساخت و طراحی دستگاه ها ماشین آلات و همچنین بررسی و مطالعه انرژی های مختلف و حرکت اجسام می پردازد. این رشته از قدیمی ترین و پرکاربردترین رشته های فنی می باشد که هرساله داوطلبان بسیار زیادی را به خود جذب می نماید. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه روزانه استان مرکزی می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان مرکزی » برای شما ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
4820منطقه 1مردشاهین شهرمهندسی مکانیکدانشگاه اراکروزانهکارنامه
4820منطقه 1مردشاهین شهرمهندسی مکانیکدانشگاه اراکروزانهکارنامه
7804منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه تفرشروزانهکارنامه
7805منطقه 1مردتفرشمهندسی مکانیکدانشگاه اراکروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , مهندسی مکانیک مرکزی ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 12 شهريور 1397 ] 10:40 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین، پرکاربردترین و جامع ترین رشته های فنی مهندسی می باشد که از قرن 18، بعد از انقلاب صنعتی به صورت تخصصی و مستقل در مراکز آموزشی تدریس شد. این رشته به طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی و حرارتی، تولید و ساخت قطعات ماشین آلات و همچنین به بررسی حرکت و انرژی اجسام می پردازد. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور» برای این دسته از علاقمندان ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
6460منطقه 2مرددزفولمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولروزانهکارنامه
11165منطقه 2مرداهوازمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولروزانهکارنامه
3024منطقه 3مردآبادانمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی جندی شاپور ,

[ بازدید : 4 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] 12:02 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین، پرکاربردترین و جامع ترین رشته های فنی مهندسی می باشد که از قرن 18، بعد از انقلاب صنعتی به صورت تخصصی و مستقل در مراکز آموزشی تدریس شد. این رشته به طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی و حرارتی، تولید و ساخت قطعات ماشین آلات و همچنین به بررسی حرکت و انرژی اجسام می پردازد. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر » برای این دسته از علاقمندان ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
455منطقه 1مرداصفهانمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
490منطقه 1زنتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
587منطقه 1مردتبریزمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
2660منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه
223منطقه 2مردیزدمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
252منطقه 2مردسبزوارمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
281منطقه 2مردقممهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی امیرکبیر ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] 11:39 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین، پرکاربردترین و جامع ترین رشته های فنی مهندسی می باشد که از قرن 18، بعد از انقلاب صنعتی به صورت تخصصی و مستقل در مراکز آموزشی تدریس شد. این رشته به طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی و حرارتی، تولید و ساخت قطعات ماشین آلات و همچنین به بررسی حرکت و انرژی اجسام می پردازد. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران » برای این دسته از علاقمندان ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
178منطقه 1زنتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
209منطقه 1مردمشهدمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
269منطقه 1مردتبریزمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
440منطقه 1مردشیرازمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
108منطقه 2مردرشتمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
184منطقه 2مردسامانمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانهکارنامه

برچسب ها: کارنامه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , تراز قبولی مکانیک تهران , مهندسی مکانیک تهران ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] 11:23 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین، پرکاربردترین و جامع ترین رشته های فنی مهندسی می باشد که از قرن 18، بعد از انقلاب صنعتی به صورت تخصصی و مستقل در مراکز آموزشی تدریس شد. این رشته به طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی و حرارتی، تولید و ساخت قطعات ماشین آلات و همچنین به بررسی حرکت و انرژی اجسام می پردازد. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز » برای این دسته از علاقمندان ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
882منطقه 1مردتبریزمهندسی مکانیکدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
2643منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
3919منطقه 1مردمرندمهندسی مکانیکدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
5489منطقه 1مردآذرشهرمهندسی مکانیکدانشگاه تبریزنوبت دومکارنامه
1207منطقه 2مردارومیهمهندسی مکانیکدانشگاه تبریزروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , مهندسی مکانیک تبریز ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] 11:08 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا – همدان

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین، پرکاربردترین و جامع ترین رشته های فنی مهندسی می باشد که از قرن 18، بعد از انقلاب صنعتی به صورت تخصصی و مستقل در مراکز آموزشی تدریس شد. این رشته به طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی و حرارتی، تولید و ساخت قطعات ماشین آلات و همچنین به بررسی حرکت و انرژی اجسام می پردازد. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا » برای این دسته از علاقمندان ارائه نموده ایم.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
5229منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهکارنامه
1380منطقه 2مردهمدانمهندسی مکانیکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهکارنامه
2300منطقه 2مردتویسرکانمهندسی مکانیکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهکارنامه
3830منطقه 2مرداسلام شهرمهندسی مکانیکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهکارنامه

برچسب ها: کارنامه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , تراز قبولی مکانیک همدان , مهندسی مکانیک همدان ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] 10:58 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان اردبیل

یکی از رشته مهم و حساسی که بعد از انقلاب صنعتی در قرن 18 به عنوان رشته تخصصی مطرح گردید مهندسی مکانیک می باشد. این رشته به عنوان مادر رشته های فنی و مهندسی شناخته شده است که با استفاده از علم فیزیک و متدهای ریاضی به بررسی و مطالعه حرکت اجسام و همچنین بررسی انرژی های مختلف نظیر: انرژی خورشیدی، انرژی هسته ای، انرژی شیمیایی می پردازد و از آن ها در ساخت و طراحی دستگاه ها و ماشین آلات استفاده می نماید. رشته مهندسی مکانیک هرساله داوطلبان زیادی را به خود جذب می نماید، همین منظور مطلبی را در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان اردبیل » برای داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه های روزانه اردبیل ارائه نموده ایم.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
4085منطقه 1مرداردبیلمهندسی مکانیکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانهکارنامه
4470منطقه 2مرداردبیلمهندسی مکانیکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانهکارنامه
6420منطقه 2مرداردبیلمهندسی مکانیکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانهکارنامه
10417منطقه 2مرداردبیلمهندسی مکانیکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک 96 , رشته مکانیک , کارنامه قبولی مهندسی مکانیک 96 , مهندسی مکانیک اردبیل ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 23 مرداد 1397 ] 12:10 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان زنجان

یکی از مهم ترین و پرمتقاضی ترین رشته های گروه فنی مهندسی که به نوعی مادر تمام رشته های گروه فنی محسوب می شود مهندسی مکانیک می باشد که به بررسی انرژی های مختلف و حرکت اجسام می پردازد و از روش های ریاضی و فیزیک برای ساخت دستگاه ها و ماشین آلات استفاده می نماید. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مکانیک دانشگاه روزانه استان زنجان می باشند به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان زنجان » برای شما ارائه نموده است.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
4260منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه
5044منطقه 1مردتبریزمهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه
9544منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه
2940منطقه 2مردکرجمهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه
6685منطقه 2مردکرجمهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه
6922منطقه 2مردقممهندسی مکانیکدانشگاه زنجانروزانهکارنامه

برچسب ها: کارنامه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , تراز قبولی مکانیک زنجان , مهندسی مکانیک زنجان ,

[ بازدید : 4 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 23 مرداد 1397 ] 12:01 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان سمنان

یکی از مهم ترین و پرمتقاضی ترین رشته های گروه فنی مهندسی که به نوعی مادر تمام رشته های گروه فنی محسوب می شود مهندسی مکانیک می باشد که به بررسی انرژی های مختلف و حرکت اجسام می پردازد و از روش های ریاضی و فیزیک برای ساخت دستگاه ها و ماشین آلات استفاده می نماید. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مکانیک دانشگاه روزانه استان سمنان می باشند به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان سمنان » برای شما ارائه نموده است.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
6430منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه سمنانروزانهکارنامه
6783منطقه 1مردتهرانمهندسی مکانیکدانشگاه سمنانروزانهکارنامه
7323منطقه 1مردشاهرودمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شاهرودروزانهکارنامه
7350منطقه 1مردنیشابورمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شاهرودروزانهکارنامه
8470منطقه 1مردپردیسمهندسی مکانیکدانشگاه سمنانروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , مهندسی مکانیک سمنان ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 23 مرداد 1397 ] 11:47 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان سیستان و بلوچستان

یکی از مهم ترین و پرمتقاضی ترین رشته های گروه فنی مهندسی که به نوعی مادر تمام رشته های گروه فنی محسوب می شود مهندسی مکانیک می باشد که به بررسی انرژی های مختلف و حرکت اجسام می پردازد و از روش های ریاضی و فیزیک برای ساخت دستگاه ها و ماشین آلات استفاده می نماید. بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مکانیک دانشگاه روزانه استان سیستان و بلوچستان می باشند به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری استان سیستان و بلوچستان » برای شما ارائه نموده است.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
20824منطقه 2مرداستهبانمهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانهکارنامه
1965منطقه 3مردشهربابکمهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانهکارنامه
3145منطقه 3مردقلعه گنجمهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانهکارنامه
3990منطقه 3مردقائنمهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مکانیک , رشته مکانیک , کارنامه مهندسی مکانیک , مهندسی مکانیک زاهدان ,

[ بازدید : 3 ]


ادامه مطلب

[ سه شنبه 23 مرداد 1397 ] 11:39 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]