مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره

سایت مشاوره تحصیلی ایران مشاوره سایت تخصصی مشاوره ثبت نام مدارس تیزهوشان نمونه دولتی و شاهد , کنکور سراسری و دانشگاه آزاد , کنکور ارشد , آزمون دکتری , انتخاب رشته دانشگاه , دانشگاه بدون کنکور , نرم افزار انتخاب رشته و تحصیل در خارج از کشور

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
3451منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
4184منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
5972منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
5972منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزنوبت دومکارنامه
1348منطقه 2زنزنجانمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه تبریز , آخرین رتبه قبولی پزشکی ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:53 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان تهران

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان تهران می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان تهران » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
257منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
774منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
802منطقه 1زنتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه تهرانروزانهکارنامه
844منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
1080منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه نهران ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:45 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان سمنان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان سمنان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان سمنان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
2750منطقه 1مردقرچکمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودنوبت دومکارنامه
3670منطقه 2مردکرجمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانهکارنامه
5315منطقه 2مردکرجمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانهکارنامه
5450منطقه 2زنکاشمرمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانهکارنامه
7185منطقه 2زنبندرعباسمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودنوبت دومکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی پزشکی , پزشکی دانشگاه سراسری , مهندسی پزشکی سمنان ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:35 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان اصفهان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان اصفهان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان اصفهان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
2876منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه
2876منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه
3060منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه
3067منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه
3450منطقه 1مرداصفهانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه
3456منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهانروزانهکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی پزشکی , پزشکی دانشگاه سراسری , مهندسی پزشکی اصفهان ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:27 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان آذربایجان شرقی

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان آذربایجان شرقی می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان آذربایجان شرقی » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
3451منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
4184منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
5632منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی سهند - تبریزروزانهکارنامه
5726منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی سهند - تبریزروزانهکارنامه
5972منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزروزانهکارنامه
5972منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکیدانشگاه تبریزنوبت دومکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه تبریز ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:18 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان همدان

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه روزانه استان همدان می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری استان همدان » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، مهندسی پزشکی می باشد که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

 رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
5060منطقه 1زنتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدانروزانهکارنامه
3659منطقه 2زنقممهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدانروزانهکارنامه
4005منطقه 2زناراکمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدانروزانهکارنامه
4415منطقه 2زنهمدانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدانروزانهکارنامه
5178منطقه 2مردزرین شهرمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدانروزانهکارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مهندسی پزشکی 96 , رشته پزشکی , کارنامه قبولی پزشکی 96 , مهندسی پزشکی ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 11:05 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر » برای شما ارائه نموده ایم. این رشته یکی از رشته های نوپا و کاربردی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده، که با استفاده از متدهای ریاضی به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی پیوند ایجاد کند.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهکارنامه
257منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
774منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
844منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
1080منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
258منطقه 2مردکرمانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
529منطقه 2زنقممهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه
599منطقه 2مردکاشانمهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانهکارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 27 مرداد 1397 ] 10:48 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد
آخرین تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه و تراز قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

یکی از رشته های نوپای گروه آزمایشی ریاضی فیزیک مهندسی پزشکی می باشد که با وجود قدمت کم پیشرفت چشمگیری داشته است. در چند سال اخیر داوطلبان زیادی علاقمند به تحصیل در این رشته شده اند، بنابراین آگاهی از « تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد » برای این افراد لازم و ضروری می باشد، به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره مطلبی در این خصوص ارائه نموده است.مهندسی پزشکی جزء رشته های میان رشته ای می باشد که در واقع فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی بپردازد.

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه آزاد ,

[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 18 مرداد 1397 ] 12:48 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

مهندسی پزشکی یکی از رشته هایی جدید زیر مجموعه فنی مهندسی می باشد که در سال های اخیر طرفداران زیادی داشته است، در واقع رشته مهندسی پزشکی تلفیقی از دانش پزشکی و علوم مهندسی می باشد، چنانچه شما داوطلبان علاقمند به رشته پزشکی هستید اما بنا به دلایلی در رشته ریاضی فیزیک تحصیل نموده اید، پیشنهاد ما به شما رشته مهندسی پزشکی می باشد زیرا دانشجویان این رشته با تحلیل و بررسی دانش پزشکی و استفاده از علوم مهندسی الکترونیک به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازند. هدف از بنیان نهادن این رشته، کمک به پزشکان برای تشخیص بیماری و درمان آن ها می باشد. رشته مهندسی پزشکی در سال 1371 برای اولین بار در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت. این رشته با وجود پیشینه بسیار کم، پیشرفت بسیار زیادی داشته است، این موضوع نشان دهنده اهمیت آن می باشد. باید توجه داشته باشید که برای پیشرفت در این رشته لازم است علاوه بر دروس دانشگاهی، به فراگیری نرم افزار های خاص این رشته و همچنین فعالیت های عملی در بیمارستان ها و مراکز ساخت تجهیزات پزشکی نیز بپردازید. فرصت شغلی برای رشته مهندسی پزشکی در این روزها بسیار زیاد است برای مثال فرد بعد از فارغ التحصیلی می تواند به عنوان مشاور برای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ها مشغول به کار شود
 رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دورهکارنامه
257421منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
7741365منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
8021414منطقه 1زنتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
8441489منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
10801911منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
28765446منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
30675864منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
31456016منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
34516603منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
34566613منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
41848171منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
506010186منطقه 1زنتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
563211472منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
572611716منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
597212194منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
597212194منطقه 1مردتبریزمهندسی پزشکینوبت دومنمایش کارنامه

برچسب ها: رتبه قبولی مهندسی پزشکی 96 , رشته پزشکی , کارنامه قبولی پزشکی 96 , مهندسی پزشکی ,

[ بازدید : 0 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 خرداد 1397 ] 11:26 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

مهندسی پزشکی یکی رشته هایی است که با وجود پیشینه کم پیشرفت فوف العاده ای در سال های اخیر داشته است، در واقع هدف اصلی این رشته، ایجاد پیوند بین علوم پزشکی و علوم مهندسی می باشد. فرد به عنوان یک مهندس پزشکی باید با مهندسی الکترونیک و دانش پزشکی آشنا بوده تا بتواند به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی بپردازد. چناچه شما داوطلبان  قدرت تحلیل بالا در امور پزشکی را دارا هستید و همچنین از توانایی طراحی خوب برخوردار می باشید مهندسی پزشکی برای شما گزینه ی بسیار مناسبی است. اگه علاقمند به تحصیل در این رشته هستید باید در دروس ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی پایه قوی داشته باشید. رشته مهندسی پزشکی بازار کار بسیار گسترده ای دارد اما برای کسانی که فقط به دروس دانشگاهی اکتفا نکنند و همواره به دنبال به روز کردن اطلاعات خود باشند و نرم افزارهای مهم این رشته فرا بگیرند، همچنین در دوره های کار آموزی بیمارستان ها نیز شرکت نمایند در غیر این صورت موفقیتی کسب نخواهند کرد. نرم افزارهای مهم این رشته شامل: نرم افزار LabVIEW – نرم افزار Pspice – نرم افزار Proteus – نرم افزار MATLAB می باشد. امکان تحصیل در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته مهندسی پزشکی در ایران وجود دارد. دانشجویان این رشته باید در مقطع کارشناسی حدودا 140 واحد درسی را پشت سر بگذارند که این واحدها به تفکیک زیر می باشد:

 رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دورهکارنامه
257421منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
7741365منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
8021414منطقه 1زنتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
8441489منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
10801911منطقه 1مردمشهدمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
28765446منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
30675864منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
31456016منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
34516603منطقه 1مردتهرانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
34566613منطقه 1زناصفهانمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه
41848171منطقه 1زنتبریزمهندسی پزشکیروزانهنمایش کارنامه

برچسب ها: مهندسی پزشکی , رتبه قبولی مهندسی پزشکی , پزشکی دانشگاه سراسری ,

[ بازدید : 2 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 خرداد 1397 ] 10:54 ] [ iranmoshavere ]

[ ]

سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]